Zastupnik za intelektualno vlasništvo

 

KONTAKT

STAM D.O.O.

Sarači 77

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: 00 387 33 21 44 13

Fax: 033 668 031

Mail: stam_doo@yahoo.com